جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما تهران به کیش
از تهران
14:45

7 صندلی - چارتری
به کیش
14:45

4,560,000  ریــال

4,590,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
18:55

1 صندلی - چارتری
به کیش
18:55

4,560,000  ریــال

4,590,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
14:45

5 صندلی - چارتری
به کیش
14:45

4,560,000  ریــال

4,590,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
17:35

5 صندلی - چارتری
به کیش
17:35

4,560,000  ریــال

4,590,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
18:55

8 صندلی - سیستمی
به کیش
20:30

4,554,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
S 25% 30% 40% 50% 50%
از تهران
18:55

2 صندلی - چارتری
به کیش
18:55

4,660,000  ریــال

4,690,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
18:55

9 صندلی - سیستمی
به کیش
20:30

4,660,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
I 15% 20% 30% 40% 40%
از تهران
12:45

1 صندلی - چارتری
به کیش
12:45

4,860,000  ریــال

4,890,000 ریـال


کلاس پروازی تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
100% 100%
از تهران
17:15

1 صندلی - چارتری
به کیش
17:15

5,060,000  ریــال

5,090,000 ریـال


کلاس پروازی تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
100% 100%
از تهران
18:55

3 صندلی - چارتری
به کیش
18:55

5,060,000  ریــال

5,090,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
17:15

4 صندلی - چارتری
به کیش
17:15

5,060,000  ریــال

5,090,000 ریـال


کلاس پروازی تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
100% 100%
از تهران
18:55

5 صندلی - چارتری
به کیش
18:55

5,060,000  ریــال

5,090,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
100% 100% 100% 100% 100%
از تهران
17:15

2 صندلی - چارتری
به کیش
17:15

5,060,000  ریــال

5,090,000 ریـال


کلاس پروازی تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
100% 100%
از تهران
18:55

6 صندلی - سیستمی
به کیش
20:30

5,328,000  ریــال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
U 15% 20% 30% 40% 40%


  • پشتیبانی : 05138939989
  • آدرس :مشهد - بلوار صیاد شیرازی بین صیاد ۱۱ و ۱۳ ساختمان ایساتیس طبقه ۱
  • ایمیل :safa_seir@yahoo.com
  • پشتیبانی :09150028089
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد